Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Prezydent Dutkiewicz poprawił projekt budżetu

Treść

Nowe władze Wrocławia chcą poważnie zmniejszyć zadłużenie gminy. Wszystko po to, by w przyszłości korzystać z unijnych dotacji

Deficyt budżetowy Wrocławia na 2003 rok ma wynieść 70 mln zł, czyli aż 130 mln mniej niż w ubiegłym roku i ponad 150 mln mniej niż dwa lata temu. - Żebyśmy mogli starać się o unijne pieniądze na inwestycje, musimy mieć możliwość zaciągania kredytów [programy unijne wymagają współfinansowania inwestycji przez samorządy - red.]. Dlatego teraz musimy zmniejszyć deficyt - tłumaczy prezydent Dutkiewicz.

Pierwszy zarys przyszłorocznych wydatków i dochodów gminy Wrocław przygotował jeszcze Zarząd Miasta poprzedniego prezydenta Stanisława Huskowskiego. Nowy prezydent Rafał Dutkiewicz z niezmienioną skarbnik Krystyną Kostrzewską przedstawi Radzie Miejskiej - jako autopoprawkę - nową wersję z deficytem mniejszym o 55 mln. Projekt uchwały Dutkiewicz przekaże... Stanisławowi Huskowskiego, dziś przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Teraz gmina ma mieć 1,462 mld złotych dochodów i 1,532 mld wydatków. Aż 501 mln pochłonie oświata i wychowanie. Większość pieniędzy na oświatę to subwencja z budżetu państwa, ale Wrocław i tak co roku dokłada z własnej kasy. W tym roku będzie to 100 mln zł, nieco mniej niż w ubiegłym.

Wrocławska oświata dostanie w tym roku o ponad 132 mln zł więcej niż w ubiegłym - pieniądze te zostaną przeznaczone na inwestycje.

Prezydent Dutkiewicz zaoszczędzić chce m.in. na gospodarce mieszkaniowej (wydatki mniejsze od ubiegłorocznych o 8,85 mln) oraz na drogach i komunikacji (wydatki będą większe od ubiegłorocznych, ale mniejsze od planów Huskowskiego). Gmina nie wyda też pieniędzy zaplanowanych na przygotowania do Expo i w związku z mniejszą liczbą uczniów mniej wyda na nauczycielskie pensje.

- O 7 mln mniej wydamy też na obsługę zadłużenia i zmniejszymy rezerwę - wylicza Krystyna Kostrzewska. - Poza tym Port Lotniczy nie dostanie zaplanowanych 2 mln i tyle też oszczędzimy na większej ściągalności opłat np. za wodę, wywóz ścieków od mieszkańców.

Deficyt będzie mniejszy również dzięki większym dochodom (w porównaniu do projektu Huskowskiego) - według projektu Dutkiewicza gmina zarobi o 20 mln więcej sprzedaży gminnego majątku i na podatku od nieruchomości. - Wiele firm nie płaciło tego podatku - mówi Krystyna Kostrzewska, skarbnik gminy. - Odpowiednio poprawiona ustawa pozwoli nam powiększyć wpływy do budżetu.

Pierwszy raz na sesji radni zajmą się 23 stycznia.

Autor: bk